COLOFON ONDERNEMER

Horwatech Services
Wilgenkamp 1
7581 HA Losser
Nederland

E-mail – ObscureMyEmail
(voor vragen over Internet, andere contact mogelijkheden via Contact pagina)

Geautoriseerde Directeur Groot Aandeelhouder – ing. Ferry Horváth

M – +31 - 6 434 869 00
KvK – 73405507
BTW – NL001944577B08
IBAN – NL26 KNAB 0258 7287 01
BIC – KNABNL2H

HandelsnamenRookie Tools, Rookie Water Tools, Rookie Photo Tools
Activiteiten
Technische multimedia dienstverlening, advies en ontwerp
op het gebied van water technologie.
Dienstverlening betreft registratie en analyse van technologie
apparatuur en installaties door middel van technische
fotografie en digitalisatie
SBI-code:
7112 - Ingenieurs en overige technisch ontwerp en advies
74201 - Fotografie

COPYRIGHT

©2013 – 2023 Alle werken van Horwatech BV zijn eigendom en onderworpen aan auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. Behoudens de in of krachtens de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit dit werk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horwatech Services.
©2013 – 2023 All works of Horwatech BV are property and subjected to copyright and other laws for the protection of intellectual property. Except for or under law constituted exclusions no part from this work may be reproduced and/or published in any way, nor being stored, without prior written consent of Horwatech Services.

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

AV
0
PS
0